Bar & đảo bếp Lovely

Giá:Liên hệ

Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc kéo gỗ oak, MDF veneer oak tự nhiên, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắng tủ treo, tay nắm, ray thường Hafele
Màu sắc:
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Bar & đảo bếp Calypso

Giá:Liên hệ

Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc kéo, gỗ oak, MDF veneer teak recon, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắng tủ treo, tay nắm, ray thường Hafele
Màu sắc:
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Đảo bếp Classic

Giá:Liên hệ

Vật liệu: Gỗ xà cừ tự nhiên, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, ray bi 3 tầng Hafele, kính trắng tủ treo
Màu sắc:
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Đảo bếp Sunny

Giá:Liên hệ

Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc MDF sơn bóng 30% và MDF walnut, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, tay nắm ray thường Hafele
Màu sắc:
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ Bếp Zico

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tùy theo không gian nhà bếp thực tế
Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc kéo, gỗ mahogany, MDF veneer mahogany, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắng tủ treo, tay nắm, ray thường Hafele
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ Bếp ViVo

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tủ bếp có nhiều kích cỡ, tùy theo không gian thực tế của nhà bếp.
Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc kéo gỗ + MDF Veneer Walnut recon, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắn tủ treo, tay nắm, ray thường Hafele
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ Bếp Venice

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tủ bếp Venice có nhiều kích cỡ tùy theo không gian thực tế nhà bếp
Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc kéo, gỗ còng, MDF Veneer Mahogany, bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắng tủ treo, tay nắm, ray thường Hafele
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ Bếp Sunny

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tủ bếp Sunny có nhiều kích thước tùy theo không gian thực tế nhà bếp
Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc MDF sơn bóng 30% và MDF walnut, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, tay nắm ray thường Hafele
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ Bếp Nio

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tùy theo không gian thực tế không gian nội thất nhà bếp
Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc kéo, gỗ mahogany, MDF veneer mahogany, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắng tủ treo, tay nắm, ray thường Hafele
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ Bếp Lovely

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tủ bếp Lovely có nhiều kích cỡ tùy theo không gian thực tế nội thất nhà bếp của bạn.
Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc kéo gỗ oak, MDF veneer oak tự nhiên, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắng tủ treo, tay nắm, ray thường Hafele
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ Bếp Classic

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tủ bếp Classic có nhiều kích cỡ, Tùy theo không gian thực tế nội thất nhà bếp
Vật liệu: Gỗ xà cừ tự nhiên, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, ray bi 3 tầng Hafele, kính trắng tủ treo
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ Bếp Calypso

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tủ bếp Calypso có nhiều kích cỡ, tùy theo không gian thực tế nội thất nhà bếp
Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa, mặt hộc kéo, gỗ oak, MDF veneer teak recon, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắng tủ treo, tay nắm, ray thường Hafele
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ bếp Moka

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tùy theo không gian nhà bếp thực tế
Vật liệu: Toàn bộ MFC chống ấm, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, tay nắm ray thường Hafele
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ bếp Shiny

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tùy theo không gian nhà bếp thực tế
Vật liệu: Thùng MFC chống ẩm, cửa Acrylic, bản lề, đế bản lề, nêm giảm chấn Blum, kính trắng tủ treo, tay nắm Hafele, ray thường
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Tủ bếp Honfleur Evoluti

Giá:Liên hệ
Kích thước: Tùy theo không gian nhà bếp thực tế
Vật liệu: Ván MDF tráng polymer, sơn bóng hoàn thiện.
Màu sắc/Kiểu giáng khác

12
Số bài viết/trang:
select
Trang số: của tổng 2