Bàn console Retro

Giá:4.851.000
Kích thước: D1000 - R300 - C800 mm
Vật liệu: Gỗ- Chân sắt sơn
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Bàn console Jazz 1150

Giá:7.900.000
Kích thước: D1150 - R350 - C760 mm
Vật liệu: Mặt gỗ sồi ghép - chân sắt sơn tĩnh điện
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Console Graphik

Giá:13.900.000
Kích thước: D1100 - R400 - C760 mm
Vật liệu: Mặt gỗ công nghiệp, chân kim loại
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Bàn Console Pop

Giá:6.900.000
Kích thước: D970 - R350 - C770 mm
Vật liệu: Gỗ - MDF Veneer Walnut
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Bàn Console Jazz 1400

Giá:9.900.000
Kích thước: D1400 - R400 - C760 mm
Vật liệu: Mặt gỗ sồi ghép - chân sắt sơn tĩnh điện
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Console Victoria

Giá:17.500.000
Kích thước: D1400 - R450 - C850 mm
Vật liệu: Gỗ xà cừ (Mahogany)- MDF sơn trắng
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Bàn console Lộc

Giá:9.200.000
Kích thước: D1400 - R450 - C770 mm
Vật liệu: Gỗ xà cừ (Mahogany), MDF veneer Mahogany
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Bàn console Venice

Giá:12.100.000
Kích thước: D1300 - R450 - C860 mm
Vật liệu: Gỗ xà cừ - MDF veneer xà cừ
Màu sắc/Kiểu giáng khác

Bàn console So Chic

Giá:17.900.000
Kích thước: D1350 - R430 - C860 mm
Vật liệu: Gỗ - MDF veneer walnut
Màu sắc/Kiểu giáng khác

1
Số bài viết/trang:
select
Trang số: của tổng 1